09 October 2021 12:19

IMPORTANT: malfuction EDI processing resolved at Hutchison Ports Delta II

Dear relation,

We can inform you that the malfunction concerning the EDI processing has been resolved. The processing of EDI messages works properly again.

We hope to have informed you sufficiently.

*************************

Geachte relatie,

Wij kunnen u mededelen dat de storing omtrent de EDI-verwerking is verholpen. De terugkoppeling van EDI-berichten werkt weer naar behoren.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Execution Supervisor Operations
Hutchison Ports Delta II
Nederland
E-mail: rot.executionsupervisors@hutchisonportsdelta2.com