29 November 2021 15:27

IMPORTANT: IT Maintenance at Hutchison Ports Delta II on December 1st

IMPORTANT: IT maintenance at Hutchison Ports Delta II on December 1st

Dear relation,

Our IT department constantly invests in our network and IT systems. For the following maintenance activity, it is possible you could experience some temporary inconvenience.

Wednesday December 1st from 19h00 – 20h30

Effect for our customers:

  • No landside or waterside operation possible, gate closes at 18h15 and reopens at 20h30;

We apologize for any inconvenience this might cause and we thank you in advance for your understanding.

************

Geachte relatie,

Onze IT afdeling investeert continu in ons netwerk en in onze IT-systemen.

Om de kwaliteit te verbeteren voeren we onderhoudswerkzaamheden uit die we zoveel mogelijk tijdens de minder drukke uren plannen. Voor onderstaande werkzaamheden is het mogelijk dat u tijdelijk hinder ondervindt.

Woensdag 1 december van 19h00 tot naar verwachting 20h30 onderhoud aan de IT systemen.

Dit betekent het volgende voor onze klanten:

  • Gedurende dit window is er geen landzijdige en waterzijdige operatie mogelijk, de Gate sluit om 18h15 en opent weer om 20h30;

Onze excuses voor de overlast die deze werkzaamheden kunnen veroorzaken.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Kind regards, Met vriendelijke groet,

Hutchison Ports Delta II