21 October 2021 08:21

IMPORTANT: Waterside operations suspended due to high wind speeds at Hutchison Ports Delta II as of [06h00]

Dear relation,

 

As a result of severe wind speeds, we are forced to suspend our waterside operations.

To maintain the safety of our employees and also to prevent damages to equipment and containers, our waterside operation is postponed as a result of the conditions on the terminal.

 

We will keep you informed when the situation changes.

 

**************************

 

Geachte relatie,

 

Als gevolg van de hoge windsnelheden zijn we genoodzaakt onze waterzijdige operatie stil te leggen.

Om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen en om schade aan materieel dan wel containers te voorkomen, is onze waterzijdige operatie als gevolg hiervan stilgelegd.

 

We zullen u op de hoogte houden wanneer de situatie veranderd.

 

Execution Supervisor Operations
Hutchison Ports Delta II
Nederland
E-mail: rot.executionsupervisors@hutchisonportsdelta2.com