29 March 2022 11:51

IT outage donderdag 31 maart / IT outage Thursday March 31

*For English, see below*

Geachte relatie,

Onze IT-afdeling investeert continu in ons netwerk en in onze IT-systemen.

Om de kwaliteit te verbeteren voeren we onderhoudswerkzaamheden uit die we zoveel mogelijk tijdens de minder drukke uren plannen. Voor onderstaande werkzaamheden is het mogelijk dat u tijdelijk hinder ondervindt.

Donderdag 31 maart vanaf 19h00 onderhoud aan onze systemen.

Dit betekent het volgende voor onze klanten:

- Waterzijdige operatie wordt gestopt van 19h30 tot 21h00

- Landzijdige operatie wordt gestopt van 19h30 tot 22h30

- Onze gate zal om 18h30 sluiten en om 22h30 weer openen

- QuayQube is niet beschikbaar van 17h00 – 22h00

Onze excuses voor de hinder die deze werkzaamheden kunnen veroorzaken.

**********

Dear relation,

Our IT department constantly invests in our network and IT systems. For the following maintenance activity, it is possible you could experience some temporary inconvenience.

Thursday march 31 from 19h00: IT outage

Effect for our customers:

- Waterside operation will be stopped from 19h30 until 21h00

- Landside operations will be stopped from 19h30 until 22h30

- Our gate will close at 18h30 and reopen at 22h30

- QuayQube will not be available from 17h00 until 22h00

 

We apologize for any inconvenience this might cause and we thank you in advance for your understanding.

 

Met vriendelijke groet / kind regards,

Execution Supervisors Operations
Hutchison Ports Delta II
Coloradoweg 50, 3199 LA Maasvlakte-Rotterdam
E: rot.executionsupervisors@hutchisonportsdelta2.com | T: 31 (0) 181 - 372442