13 January 2022 10:03

Subject: IMPORTANT: all operations resumed at Hutchison Ports Delta II as of 09h00

Dear relation,

Please be advised that all operations (landside and waterside) have resumed as of 09h00.

We hope to have informed you sufficiently.

**************

Geachte relatie,

Ter informatie; Alle operaties (landzijdig en waterzijdig) zijn vanaf  10h00 hervat.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Execution Supervisor Operations Operations
Hutchison Ports Delta II
Coloradoweg 50, 3199 LA Maasvlakte-Rotterdam

Nederland
E-mail: rot.executionsupervisors@hutchisonportsdelta2.com