30 November 2023 20:58

Alle operaties gestopt als gevolg van dichte mist / operations suspended due to dense fog

Geachte relatie,

Momenteel zijn alle operaties stilgelegd als gevolg van zeer dichte mist.

We zullen u op de hoogte houden van de situatie en u te zijner tijd informeren wanneer onze operaties weer worden hervat.

---------------------

Dear relation,

Please be advised that all operations are suspended due to dense fog.

We will keep you informed of the situation and inform you in due time when operations are resumed

 

Met vriendelijke groet / kind regards,

 

Execution Supervisors Operations

Hutchison Ports Delta II

Coloradoweg 50, 3199 LA Maasvlakte-Rotterdam

E: rot.executionsupervisors@hutchisonportsdelta2.com | T: 31 (0) 181 - 372442