16 February 2022 17:38

IMPORTANT: possible delays due to heavy winds at Hutchison Ports Delta II as of now

Geachte relatie,

Wij ondervinden veel last van zware windstoten en gezien de aantrekkende wind zullen wij genoodzaakt zijn om operationeel volledig stil te gaan.

Onze gate zullen we voor inkomende trucks sluiten om 16/18h30. Dit om ervoor te zorgen dat de trucks nog afgehandeld kunnen worden voordat we daadwerkelijk stil zullen gaan.

We volgen de weersomstandigheden nauwgezet en zullen u informeren informeren wanneer wij de operatie op de terminal zullen hervatten.

De prognose voor nu is dat we operationeel volledig gesloten zullen zijn tot minimaal 17/07h00

Supervisor Execution
Hutchison Ports Delta II

--------------------------------------------------------------

Dear relation,

We are experiencing severe wind gusts and given the increasing winds, we will be forced to go into full operational shutdown.

We will close our gate for incoming trucks at 18h30. This is to ensure that the trucks can be handled before we actually shut down.

We are closely monitoring the weather conditions and will inform you when we will resume operations at the terminal.

The prognosis for now is that we will be fully operationally closed until at least 17/07h00

Supervisor Execution
Hutchison Ports Delta II