16 April 2024 09:48

Aanmelding voor containers met meer dan 35cm overbreedte/Preannouncement for containers with more than 35 centimeter overwidth

*For English, see below*

Geachte relatie,

Hierbij willen we u informeren dat het proces rondom het aanleveren van containers met een overbreedte vanaf 35cm per truck gaat wijzigen.

We zijn tot dit besluit gekomen omdat we als terminal regelmatig worden verrast met deze lading en het operationeel gezien niet altijd uitkomt om deze lading meteen te behandelen.

Met als resultaat dat chauffeurs soms een tijd moeten wachten voor zij geholpen kunnen worden.

We gaan dan ook vanaf 1 mei 2024, alleen voor deze lading, met een afsprakensysteem werken.

We willen u vragen om in de week voor uw bezoek aan onze terminal onderstaande template in te vullen en te sturen naar de volgende e-mail adressen:

rot.oog@hutchisonportsdelta2.com

rot.gate@hutchisonportsdelta2.com

Na akkoord vanuit de terminal heeft u een afspraak en wordt u zo spoedig mogelijk geholpen als u bij ons aankomt.

Template:

***Aanmelding voor containers met meer dan 35 centimeter overbreedte***

Graag zouden wij onderstaande flatrack willen komen aanleveren:

Containernummer  
Booking  
ISO type  
Gewicht  
Afmetingen (in cm) OH:   OW R:   OW L:  
Vervoerder  
Naam chauffeur  
Datum/Tijd  
TAR code  
Akkoord terminal  

 

Let op:

  • Container dient op de normale wijze te worden voorgemeld via Portbase
  • Aanleveren maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 14:00 uur
  • De afspraak is pas bevestigd na akkoord van de terminal

Eerst melden bij Security (gebouw 91) en daarna bij gebouw 98 t.b.v. administratieve afhandeling.

Daarna bellen met 06-10927984.

#############################

Dear relation,

We would like to inform you that the process surrounding the delivery of containers with 35cm overwidth or more per truck will change.

We had to come to this decision because we are regularly surprised with this cargo, and it is not always operationally convenient to handle this cargo.

We will therefore work with an appointment system for this load as from May 1st, 2024.

We would like to ask you to fill in the template and send it to under mentioned e-mail addresses the week before you visit our terminal:

rot.gate@hutchisonportsdelta2.com

rot.oog@hutchisonportsdelta2.com

Template:

***Preannouncement for containers with more than 35-centimeter overwidth***

We would like to deliver under mentioned flatrack:

Container number  
Booking  
ISO type  
Weight  
Measures (in cm) OH:   OW R:   OW L:  
Transporter  
Name of the driver  
Date/Time  
TAR code  
Approval terminal  

NB:

  • Container must be pre-notified in the normal manner via Portbase
  • Delivery Monday to Friday between 07:00 AM and 2:00 PM
  • The appointment is only confirmed after approval from the terminal.

First report to Security (building 91) and then to building 98 for administrative processing.

Then call 06-10927984