01 November 2021 05:31

Subject: IMPORTANT: operations suspended due to an incident Hutchison Ports Delta II as of 01-11 04h30

Dear relation,

 

Please be advised that all operations are suspended due to an incident.

 

We will keep you informed of the situation and inform you in due time when operations are resumed.

 

************************

 

Geachte relatie,

 

Ter informatie; momenteel zijn alle operaties stilgelegd als gevolg van een incident.

 

We zullen u op de hoogte houden van de situatie en u te zijner tijd informeren wanneer onze operaties weer worden hervat.

 

Execution Supervisor Operations
Hutchison Ports Delta II
Nederland
E-mail: rot.executionsupervisors@hutchisonportsdelta2.com