18 January 2022 10:53

IMPORTANT: operations suspended due to dense fog at Hutchison Ports Delta II

Geachte relatie,

Ter informatie; momenteel zijn alle operaties stilgelegd als gevolg van zeer dichte mist.

We zullen u op de hoogte houden van de situatie en u te zijner tijd informeren wanneer onze operaties weer worden hervat.

************************

Dear relation,

Please be advised that all operations are suspended due to dense fog.

We will keep you informed of the situation and inform you in due time when operations are resumed.

Execution Supervisor Operations
Hutchison Ports Delta II
Nederland
E-mail: rot.executionsupervisors@hutchisonportsdelta2.com