09 June 2024 17:05

verwachte drukte landzijdige afhandeling maandag 10 juni / Possible congestion on our landside operations Monday June 6th

* For English see below *

Geachte relatie,

Voor maandag 10 juni verwachten wij een grote drukte op de landzijdige afhandeling. Bij start nachtdienst hebben wij extra capaciteit weten te creëren. Ons dringende verzoek aan alle klanten is om deze nacht zo vroeg mogelijk te komen zodat de wachttijden voor iedereen zo kort mogelijk blijven.

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

---------------------

Dear relation,

On Monday June 6th we predict possible congestion on our landside operations. During the first part of the nightshift, we’ve managed to create extra capacity.
We urgently request all customers to pick up as early as possible to keep waiting time for everybody at a minimum.

We expect to have you informed sufficiently.

Met vriendelijke groet / kind regards,

Execution Supervisors Operations
Hutchison Ports Delta II
Coloradoweg 50, 3199 LA Maasvlakte-Rotterdam
E: rot.executionsupervisors@hutchisonportsdelta2.com | T: 31 (0) 181 - 372442