09 June 2022 07:59

IT outage zaterdag 11 juni / IT outage Saturday, June 11

*For English, see below*

Geachte relatie,

Onze IT-afdeling investeert continu in ons netwerk en in onze IT-systemen.

Om de kwaliteit te verbeteren voeren we onderhoudswerkzaamheden uit die we zoveel mogelijk tijdens de minder drukke uren plannen. Voor onderstaande werkzaamheden is het mogelijk dat u tijdelijk hinder ondervindt.

Zaterdag 11 juni vanaf 09h00 tot 11h00 onderhoud aan onze systemen.

Dit betekent het volgende voor onze klanten:

Waterzijdige en landzijdige operatie wordt gestopt van 09h00 tot 11h00
Onze gate zal om 08h00 sluiten en na het onderhoud weer openen
QuayQube is niet beschikbaar van 09h00 tot 11h00
EDI verkeer werkt niet; berichten zullen gebufferd worden en verwerkt na de outage

Onze excuses voor de hinder die deze werkzaamheden kunnen veroorzaken. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

**********

Dear relation,

Our IT department constantly invests in our network and IT systems. For the following maintenance activity, it is possible you could experience some temporary inconvenience.

Saturday, June 11th from 09h00 until 11h00: IT outage

Effect for our customers:

Waterside and landside operation will be stopped from 09h00 until 11h00
Our gate will close at 08h00 and reopen after the outage
QuayQube will not be available from 09h00 until 11h00
EDI traffic will be down, messages will be buffered and processed after the outage

We apologize for any inconvenience this might cause and we thank you in advance for your understanding.

Met vriendelijke groet / kind regards,

Execution Supervisors Operations
Hutchison Ports Delta II
Coloradoweg 50, 3199 LA Maasvlakte-Rotterdam
E: rot.executionsupervisors@hutchisonportsdelta2.com | T: 31 (0) 181 - 372442