15 October 2021 12:06

IMPORTANT: use of external buffer at Hutchison Ports Delta II as from 12h00

Good afternoon,

Our Pre-Gate buffer has currently reached full-capacity and we will commence buffering off-Terminal on Maasvlakte Plaza.

When we can provide additional information, or the situation has been resolved, we will inform you accordingly.

Hoping to have informed you sufficiently.

***********************

Goedemiddag,

Op dit moment is de pre-gate buffer maximaal benut en zijn wij genoodzaakt verder te bufferen op de externe buffer op Maasvlakte Plaza.

Zodra aanvullende informatie beschikbaar wordt, of de situatie verholpen is, wordt u direct op de hoogte gebracht.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Kind regards, Met vriendelijke groet,

Hutchison Ports Delta II