02 November 2023 16:23

Update 2/11 16h00: In verband met de gestopte operatie als gevolg van slechte weersomstandigheden

Geachte relatie,

 

Er is op dit moment nog geen verandering in de situatie van nu. Al onze operaties zijn nog steeds gestaakt als gevolg van de slechte weersomstandigheden.

 

We zullen u op de hoogte houden van de situatie en u te zijner tijd informeren wanneer onze operatie, mogelijk deels weer worden hervat.

 

 

---------------------

 

Dear relation,

 

There are no changes on the situation at this time. All our operations are still suspended due to the bad weather conditions.

 

We will keep you informed of the situation and inform you in due time when operations, possibly partly are resumed.

 

 

Met vriendelijke groet / kind regards,

 

Execution Supervisors Operations

Hutchison Ports Delta II