28 February 2022 14:52

IMPORTANT: From March 12th it will be possible to receive your interchange by e-mail

Dear carrier,

From March 12th  we offer the possibility to have your interchange mailed at the exit of the gate.

If you would like to receive your interchange by mail, please send the following information to the following e-mail address: rot.interchanges@hutchisonportsdelta2.com

• Name of transport company;
• E-mail address to which the interchanges may be e-mailed.

#####

Beste vervoerder,

Vanaf 12 Maart bieden wij u de mogelijkheid om bij de uitgang van de gate uw interchange te laten mailen.

Mocht u uw interchange via mail willen ontvangen willen wij u vragen de volgende gegevens naar het volgende e-mail adres te sturen: rot.interchanges@hutchisonportsdelta2.com

• Naam vervoersbedrijf;
• E-mailadres waar de interchanges naartoe gemaild mogen worden.

Best regards, met vriendelijke groet,

Hutchison Ports Delta II