13 January 2022 20:58

Subject: IMPORTANT: all operations resumed at Hutchison Ports Delta II as of 21:00

Dear relation,

Please be advised that all operations (landside and waterside) have resumed as of 21:00.

We hope to have informed you sufficiently.

**************

Geachte relatie,

Ter informatie; Alle operaties (landzijdig en waterzijdig) zijn vanaf 21:00 hervat.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Execution Supervisor Operations Operations
Hutchison Ports Delta II
Coloradoweg 50, 3199 LA Maasvlakte-Rotterdam

Nederland
E-mail: rot.executionsupervisors@hutchisonportsdelta2.com