18 november 2021 15:57

Blokkade poort Hutchison Ports Delta II terminal

Geachte relatie,

Door een actie van buitenaf gericht tegen het Coronabeleid van de nationale overheid wordt de poort van de Hutchison Ports Delta II terminal geblokkeerd. Door deze verstoring van de openbare orde is de terminal niet bereikbaar. Voor de goede orde, wij zijn geen partij in deze actie noch in het overheidsbeleid.

Wij vragen uw begrip voor het ongemak en zullen u informeren als de omstandigheden wijzigen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subject: blockade gate Hutchison Ports Delta II terminal

Dear relation,

Due to an outside action against the Corona policy of the national government, is the gate of the Hutchison Ports Delta II terminal blocked. Due to this disturbance of public order, the terminal is not accessible. For the record, we are not a party to this action nor to the government policy.

We apologise for the inconvenience and will inform you when the situation changes.