12 November 2021 09:53

IMPORTANT: IT maintenance at Hutchison Ports Delta II on November 15th

Dear relation,

Our IT department constantly invests in our network and IT systems. For the following maintenance activity, it is possible you could experience some temporary inconvenience.

Monday November 15th from 19h00 – 20h00

Effect for our customers:

  • No landside or waterside operation possible, gate closes at 18h15 and reopens at 20h00;

We apologize for any inconvenience this might cause and we thank you in advance for your understanding.

************

Geachte relatie,

Onze IT afdeling investeert continu in ons netwerk en in onze IT-systemen.

Om de kwaliteit te verbeteren voeren we onderhoudswerkzaamheden uit die we zoveel mogelijk tijdens de minder drukke uren plannen. Voor onderstaande werkzaamheden is het mogelijk dat u tijdelijk hinder ondervindt.

Maandag 15 november van 19h00 tot naar verwachting 20h00 onderhoud aan de IT systemen.

Dit betekent het volgende voor onze klanten:

  • Gedurende dit window is er geen landzijdige en waterzijdige operatie mogelijk, de Gate sluit om 18h15 en opent weer om 20h00;

Onze excuses voor de overlast die deze werkzaamheden kunnen veroorzaken.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Kind regards, Met vriendelijke groet,

Hutchison Ports Delta II